Štúdio Jakaí, Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač
 • V CENE JE ZAHRNUTÉ: Drobné občerstvenie s pitím.
 • URČENÉ PRE: mužou, ženy a páry
 • PROGRAM SA SKLADÁ Z 2. ČASTÍ: 
  1. časť: Uvoľnenie a pustenie roku 2022.
  2. časť: Meditácia Vesmírneho srdca. ">Štúdio Jakaí, Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač

 • V CENE JE ZAHRNUTÉ: Drobné občerstvenie s pitím.
 • URČENÉ PRE: mužou, ženy a páry
 • PROGRAM SA SKLADÁ Z 2. ČASTÍ: 
  1. časť: Uvoľnenie a pustenie roku 2022.
  2. časť: Meditácia Vesmírneho srdca. ">Štúdio Jakaí, Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač

 • V CENE JE ZAHRNUTÉ: Drobné občerstvenie s pitím.
 • URČENÉ PRE: mužou, ženy a páry
 • PROGRAM SA SKLADÁ Z 2. ČASTÍ: 
  1. časť: Uvoľnenie a pustenie roku 2022.
  2. časť: Meditácia Vesmírneho srdca. ">Vianočná meditácia vesmírneho srdca